wildflphoto.com  
Menu
Wild Florida Photo - Asclepias longifolia - Longleaf milkweed

Asclepias longifolia

Longleaf milkweed

Florida native

Liberty Co. FL 05/24/03
Liberty Co. FL 05/24/03
Liberty Co. FL 05/24/03

Click on any image to open the slideshow


Asclepias longifolia is a member of the Apocynaceae - Dogbane family.


Other species of the Asclepias genus in the Wild Florida Photo database:
  Asclepias michauxii - MICHAUX'S MILKWEED
  Asclepias tuberosa - BUTTERFLY WEED
  Asclepias verticillata - WHORLED MILKWEED
  Asclepias pedicellata - SAVANNAH MILKWEED
  Asclepias curtissii - CURTISS' MILKWEED
  Asclepias viridiflora - GREEN MILKWEED
  Asclepias lanceolata - FEWFLOWER MILKWEED
  Asclepias perennis - SWAMP MILKWEED
  Asclepias cinerea - CAROLINA MILKWEED
  Asclepias curassavica - SCARLET MILKWEED
  Asclepias humistrata - PINEWOODS MILKWEED
  Asclepias tomentosa - VELVETLEAF MILKWEED


Date record last modified: Aug 07, 2016

Tweet