wildflphoto.com  
Menu
Wild Florida Photo - Meleagris - turkeys genus

Genus

Meleagris

turkeys


Species of the Meleagris genus in the Wild Florida Photo database:

  Meleagris gallopavo
    var. osceola

Osceola wild turkey
Meleagris gallopavo

  Meleagris gallopavo
    var. silvestris

Eastern wild turkey
Meleagris gallopavo

The genus Meleagris is a member of the Phasianidae - Pheasants and their allies family.

Tweet